עגלת קניות

משלוח מהיר חינם בהזמנה מעל 200₪ | מבצעים משתלמים לזמן מוגבל

מישל מרסייה אחזקות בע"מ, ח.פ. 51-415826-0 (להלן: "מישל מרסייה") הינה, בין היתר, הזכיינית של רשת מספרות עיצוב השיער של מעצב השיער מישל מרסייה, וכן המשווקת של מגוון המוצרים והשירותים של מעצב השיער מישל מרסייה, ומקדמת אותך בברכה לתקנון של אתר האינטרנט או דף נחיתה זה.

 1. מהו האתר או דף הנחיתה
  1. מישל מרסייה הקימה לנוחיות המשתמשים אתר אינטרנט בכתובת www.michelmercier.co.il וכן דפי נחיתה ייעודיים למוצרים המשווקים על ידה, כגון דף נחיתה  www.ironarc.michelmercier.co.ilלשיווק ומכירת מחליק השיער iRonArc (להלן ביחד – "האתר"), על מנת לאפשר לך פלטפורמה פשוטה וידידותית לרכישת מוצרים או שירותים של מישל מרסייה, יצירת קשר, קבלת מידע מקצועי מגוון בנוגע לעיצוב שיער ומוצרי מישל מרסייה, קבלת מידע בנוגע למספרות ברשת מישל מרסייה, ועוד. 
  2. אנו עושים מאמצים על מנת שהאתר יהווה כלי נוח ויעיל בעבורך ונשמח תמיד לשמוע הצעות או רעיונות לשיפורים או התייעלות הנוגעים לאתר, לרבות במסגרת לשונית "צור קשר" באתר. 
 2. על התקנון והאתר
  1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך לבין מישל מרסייה. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי שימוש אלו, אשר יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מישל מרסייה. עקב כך, הנך מתבקש/ת לקוראם במלואם ובעיון. 
  2. כל התוכן הכלול באתר, לרבות מאמרים שונים בנוגע לעיצוב שיער, הינם לצורכי מידע כללי בלבד, ואינם מהווים ואינם מתיימרים או יכולים להוות תחליף לבדיקה ולייעוץ מקצועי קונקרטי, ואין באמור באתר משום ייעוץ מקצועי כלשהו
  3. פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר הינך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מישל מרסייה ו/או מי מטעמה.
  4. הוראות חשובות ביותר. בין היתר, השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מישל מרסייה מוגבלת כמפורט בהסכם זה. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מישל מרסייה ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר. 
  5. בכל מקום בתנאים אלה בו משתמשים בלשון זכר או נקבה, השימוש הינו לשם הנוחות בלבד, והכוונה היא גם לנקבה או זכר במשתמע.
  6. מישל מרסייה רשאית לשנות תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי למסור על כך הודעה מראש. כל שימוש באתר, לרבות במידע ו/או בשירותים יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
  7. מישל מרסייה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים, המחירים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, במוצרים או שירותים ותפעולם, לרבות סגירתם, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מישל מרסייה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  8. מישל מרסייה אינה מתחייבת להעניק כל תמיכה באתר, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו, ואף רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו, ולא תוכל לבוא למישל מרסייה ו/או מי מטעמה בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה או סגירת האתר כאמור.
 3. כשירות להשתמש באתר
  1. כל משתמש רשאי לעשות שימוש באתר באופן חופשי בהתאם לתנאי השימוש באתר.
  2. על אף האמור, ביצוע הזמנות או רכישה של מוצרים ושירותים באתר הינם אך ורק לבוגר בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף (כגון כרטיס אשראי תקף או שירות חיוב כגון חשבון PayPal שברשותך). אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת אמצעי תשלום תקף אשר יהיה קביל באתר. במידה והנך קטין מתחת לגיל 18 (או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס), יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מישל מרסייה רשאית לחסום את הגישה שלך לשירותים המסופקים על ידי האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מראש, ובפרט בכל אחד מהמקרים הבאים: 1) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; 2) המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש באתר; 3) המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר פרטים שגויים במתכוון; 4) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במישל מרסייה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
 4. על השימוש באתר
  1. השימוש באתר הינו חופשי ואינך חייב להירשם לאתר לצורך שימוש בו (למרות שככל שהאתר מאפשר רישום הדבר יקל עליך בביקורים ורכישות נוספות באתר). על מנת לרכוש את המוצרים המוצעים למכירה באתר, כל שיש לעשות הוא להוסיף את המוצר בו הינך מעוניין לעגלת / סל הקניות ולפעול בהתאם להוראות הרכישה שבאתר (לרבות מילוי פרטים אישיים, דוא"ל לאישור ביצוע ההזמנה, פרטי כתובת משלוח ואמצעי תשלום), באמצעות הליך פשוט, נוח וידידותי שילווה אותך עד לסיום הליך הרכישה. 
  2. האתר, לרבות התכנים והמידע הכלולים בו, נועד לנוחות המשתמשים ולשימוש פרטי בלבד, ולפיכך אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. למעט לשימושך הפרטי האישי בלבד, אינך רשאי להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם, לאחסן או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא הסכמת מישל מרסייה מראש ובכתב. 
  3. כמו כן, הנך מתחייב שלא להשתמש בשירותים באתר למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי או כל שימוש אחר שיכול להתפרש כבלתי חוקי, טורדני, שקרי, עוין, מזיק, מאיים, גס או מעורר התנגדות.
  4. בכל שאלה הנוגעת לאתר, לפריטים המופיעים בו או לבירורים אחרים – ניתן לפנות אלינו לשירות הלקוחות באמצעות דוא"ל: site@michelmercier.com ו/או באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, ו/או בטלפון: 1-700-55-40-20 (בשעות הפעילות בין 9:00-14:00).
 5. רכישות של מוצרים או שירותים באתר
  1. במסגרת האתר מישל מרסייה תהא רשאית להציע לך מגוון של הצעות או מבצעים לרכישת מוצרים או שירותים שונים של מישל מרסייה. יובהר, כי תוקפן של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן, למען הסר ספק מישל מרסייה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי כל הצעה ו/או המחירים המפורטים בה המצויה באתר, וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.
  2. למען הסר ספק, אלא אם נאמר אחרת מפורשות, מישל מרסייה אינה מתחייבת כי ההצעות או המבצעים שיופיעו באתר הינם הזולים ביותר או המתאימים ביותר לצרכיך, ומומלץ כי תבדוק את התאמתן של הצעות או מבצעים אלו לצרכיך.
  3. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים, ובמועד, הזמנתך צריכה להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר ולמשלוח. בסמוך לאחר ביצוע ההזמנה, תישלח לכתובת הדוא"ל שהזנת במהלך ביצוע הליך ההזמנה, הודעה בדבר אישור ביצוע הזמנה, הכוללת את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות המוצר שנרכש, מספר ההזמנה ופרטי הלקוח (להלן: "אישור ביצוע ההזמנה"). במסגרת אישור ביצוע ההזמנה (או בנפרד) תישלח אלייך אף חשבונית מקור בגין ביצוע העסקה. נא הקפד להזין כתובת דוא"ל תקפה ונכונה! אם לא תקבל פנייה מאתנו לאישור ההזמנה במייל או בטלפון תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, לא כולל שבתות וחגים, יש להניח כי חלה תקלה. במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו באמצעות אחד או יותר מאמצעי הקשר העומדים לרשותך ואנו נברר את מקור התקלה ונסייע בביצוע ההזמנה. 
  4. מועד השלמת הזמנה. רק אישור ביצוע הזמנה (כהגדרתו בסעיף ‎5.3 לעיל) יהווה אישור תקף על קליטת ההזמנה אצל מישל מרסייה. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר ולפי המאוחר: א) אישור אמצעי התשלום של הלקוח; ב) קבלת אישור ביצוע ההזמנה (לרבות קבלת אישור לגבי המצאות המוצר במלאי) (להלן – "המועד הקובע לביצוע ההזמנה"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל ממועד הקובע לביצוע ההזמנה בלבד. 
 6. תשלום ואבטחה
  1. אלא אם ייאמר אחרת באתר, ככלל ניתן לבצע רכישות של מוצרים באתר באמצעות כרטיס האשראי או חשבון ה-PayPal שברשותך. לתשומת ליבך, כי אנו מקפידים על בטחונך ופרטיותך, ועל כן תהליך הסליקה באתר עומד בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת מחמירות של חברות האשראי. דע, כי לצורך שמירה על אבטחת המידע האישי של הלקוחות, מבלי לוותר על מימד של רכישה נוחה ומהירה, מישל מרסייה עושה שימוש בתהליך הצפנה מאובטח של פרטי כרטיס האשראי, ולמישל מרסייה אין אפשרות לעשות שימוש בנתוני הכרטיס. 
  2. אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, לא נוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקרה זה ניצור איתך קשר, ונימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
 7. ביטול עסקאות שבוצעו באתר

על ביטול עסקאות שבוצעו באמצעות האתר יחולו ההוראות המפורטות להלן:

 1. במידה שרכשת מאתנו באמצעות האתר מוצרים או שירותים בנסיבות בהן על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") מדובר ב"עסקת מכר מרחוק", הנך זכאי על פי דין לבטל את העסקה, באמצעות מסירת הודעה בכתב למישל מרסייה, בהתאם לאמור להלן (התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת):
  1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך בכתב בנוגע לתנאי ההתקשרות, לפי המאוחר מבניהם. 
  2. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך בכתב בנוגע לתנאי ההתקשרות, לפי המאוחר מבניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת –  בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.   
 2. לתשומת ליבך, כי על אף האמור לעיל, ברכישת פריטים מסוימים לא תהא זכאי לבצע ביטול עסקאות על פי הוראות אלו במקרים בהם הדין אינו מחייב ביצוע ביטול (לרבות על פי סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן), למשל במכירה של טובין פסידים ו/או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית ו/או טובין שעל פי דין אין להחזירם. 

כך לדוגמא, ניתן יהיה להחזיר מוצרי טיפוח לשיער אך ורק במקרה שלא בוצע בהם כל שימוש ובאריזתם המקורית בלבד. לא נוכל לאפשר החלפת/החזרת פריט שנעשה בו שימוש או שאריזתו נפתחה.

הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק הגנת הצרכן ו/או בתקנות.

בעת במקרה של החזרת מוצר , ינוקה מההחזר הכספי סכום המשלוח המלא + 5% בגין דמי ביטול.

 1. ביטול הזמנה. על לקוח המעוניין לבטל עסקה שבוצעה באתר על פי האמור לעיל בסעיף זה, לעשות זאת באמצעות פנייה בכתב לאחד או יותר מאמצעי הקשר המפורטים להלן: בדואר: רח' בן יהודה 209, תל אביב, 63502; בדוא"ל:  site@michelmercier.comאו בפקס: 03-6051250. יש לכלול בבקשה את פרטי הלקוח, כולל שמו ומספר תעודת הזהות שלו, ופרטי ההזמנה הרלבנטיים. 
 2. תנאי החזרה או החלפה לפריטים שנקנו באתר – 

בכדי להחזיר מוצר, או להחליפו באחר, עליך להשיב את המוצר באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית מקורית. בהחזרת המוצר יש לציין על גבי האריזה את מספר ההזמנה המקורית בה קיבלת את המוצר (מספר ההזמנה מופיע באישור ההזמנה ועל גבי החשבונית). יש להקפיד שהקרטון בו הינך שולח את המוצר יהיה נקי מתוויות ישנות. 

 1. כתובת להחזרה. אלא אם נמסר אחרת בדף המכירה של המוצר באתר, את המוצר יש להחזיר פיזית או בדואר רשום למשרדי מישל מרסייה בכתובת: רח׳ בן יהודה 209 , תל אביב 63502. במקרה של מסירה פיזית, יש לתאם מראש את זמן ההגעה בטלפון: 03-6203733.
 2. החזרת / החלפת מוצר פגום חשמלי. במקרה שבו קיבל המשתמש מוצר חשמלי פגום או לא תקין, ייעשה כל מאמץ לתקן את התקלה או הפגם במוצר או להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין, בהתאם לתנאי תעודת האחריות למוצר. במקרה זה, על המשתמש לפעול בהתאם להוראות המופיעות בתעודת האחריות למוצר, ולשלוח / למסור את המוצר הפגום לנותן השירות מטעם מישל מרסייה ו/או היבואן האחראי למתן אחריות ושירות למוצר (כמפורט בתעודת האחריות המוצר) לכתובת המופיעה בתעודת האחריות, ובהתאם לתנאי ההחזרה / החלפה כאמור בסעיף ‎7.4 לעיל, בצירוף מכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל את פניית המשתמש, יתוקן המוצר או יוחלף (במידה והינו במלאי), וככל שלא ניתן לתקנו ואינו במלאי יושב למשתמש כספו במלואו.
 1. במקרה וביטלת עסקה של רכישת מוצר או שירות באתר והשבת או המוצר, על פי התנאים המפורטים לעיל, תחזיר לך מישל מרסייה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ותמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. 
 2. דמי ביטול. ככל שביטול העסקה על ידך אינו כתוצאה מפגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי העסקה – תהא רשאית מישל מרסייה, על פי דין, לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד5%  ממחיר המוצר או השירות אותו רכשת או 100  שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. במקרה זה, יהא עליך להחזיר על חשבונך את המוצר אותו קיבלת טרם הביטול, ככל שכבר נמסר לך, למקום העסק של מישל מרסייה (כמפורט בסעיף ‎7.5 לעיל). 
 3. ככל שתהא מעוניין כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לך או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי מישל מרסייה, תהא מישל מרסייה ו/או האחראי לשילוח רשאים לגבות ממך דמי שילוח בגין הובלה כאמור.
 4. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של מישל מרסייה לתבוע את נזקיה בשל כך. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 5. מישל מרסייה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה באתר, כולה או חלקה: 1) במקרה ונפלה בפרטי העסקה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; 2) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה את ביצוע העסקה בהתאם לפרטי העסקה באופן תקין; 3) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין; 4) אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו.
 1. אספקה והובלה
  1. מישל מרסייה ו/או מי מטעמה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש על ידך באתר לכתובת משלוח בישראל אשר מסרת בזמן הזמנת המוצר, בהתאם למועד ולתנאים האחרים הנקובים באתר למשלוחי פריטים ללקוח. מישל מרסייה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו טרם מסירתו.
  2. מועד ביצוע ההזמנה. המועד הקובע לביצוע ההזמנה יהא כהגדרתו בסעיף 5.4 לעיל, והמועדים הרלוונטיים לצרכי קביעת מועד האספקה יימנו החל מהמועד הקובע לביצוע ההזמנה בלבד. למען הסר ספק, עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. 
  3. משלוח בדואר. הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ (לשעבר רשות הדואר לישראל) יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל משתמש. משלוח באמצעות שליח (ככל שמתאפשר בהזמנה) ייעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיו"'ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיו"ב, ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
  4. דמי משלוח. ככל שצוינו במכירה של מוצר באתר דמי משלוח בגין המוצר, הם יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית מישל מרסייה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
  5. תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. כל שפורטו דמי משלוח באתר ביחס למוצר, יובהר כי הם אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, מישל מרסייה תהא רשאית לגבות תשלום נוסף, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר באתר ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול הלקוח.
  6. חישוב מועדים. ככל שצוינו זמני אספקת המוצרים/שירותים בדף המכירה של מוצר באתר, הם כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה (המועד הקובע לביצוע ההזמנה כמוגדר לעיל). 
  7. אספקה ליישובים מרוחקים. ייתכנו עיכובים באספקה במידה ומדובר ביישובים מרוחקים, כגון אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן, וביישובים אלה אין באפשרותנו להתחייב למועד האספקה המצוין באתר, אם כי מישל מרסייה תעשה מאמץ כי אספקת המוצרים תהא במועד האספקה המצוין ומוקדם ככל הניתן.  
  8. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מישל מרסייה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
  9. איסוף עצמי. ככלל, לא יתאפשר איסוף עצמי של מוצר אלא אם כן הדבר נאמר מפורשות בדף המכירה של המוצר באתר. נקבע לגבי מוצר כלשהו באתר, כי רוכש המוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מסניף מישל מרסייה או מי מטעמה, יהא רוכש המוצר רשאי לבחור לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי במקום האיסוף כפי שיפורט בדך המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, יש לפנות לבירור האמור, לשירות הלקוחות של מישל מרסייה. במקרה בו בחר הלקוח בביצוע איסוף עצמי, על איסוף המוצר להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש מוצר שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, תהא רשאית מישל מרסייה לגבות מהלקוח דמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעה מטעם הלקוח בדבר ביטול העסקה, ומישל מרסייה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול ודמי אחסנה כמפורט לעיל, לרבות באמצעות קיזוז. 
  10. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. בעת אספקת המוצר, רשאים (אך לא חייבים) מישל מרסייה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר. 
  11. עיכוב ואיחור באספקה
   1. מישל מרסייה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים מהמועד בו הלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למישל מרסייה על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר באתר. במידה שלקוח לא יידע את מישל מרסייה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או  דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מישל מרסייה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
   2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון זה, מישל מרסייה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיו"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש למישל מרסייה, תנקוט מישל מרסייה במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. בכל מקרה, מישל מרסייה תהא אחראית בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מישל מרסייה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. מישל מרסייה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 
 2. אחריות בגין מוצרים/שירותים
  1. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו באתר, לא יחייב הדבר את מישל מרסייה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  2. מישל מרסייה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ובכל מקרה לא יישאו באחריות בהיקף העולה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. 
  3. מישל מרסייה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם ו/או לתמיכה במוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על הרוכש בלבד ועל חשבונו.  
 3. אחריות כללית בגין פעילות האתר
  1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמו שהם (AS IS) נכון לרגע זה והשימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מישל מרסייה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. לתשומת ליבך, כי הנתונים המופיעים באתר תואמים את הנתונים הנמצאים במערכות מישל מרסייה ועל כן ייתכן ואינם מעודכנים במידע המגיע מספקים חיצוניים.
  2. מישל מרסייה מבהירה בזאת שאלא אם נאמר מפורשות אחרת המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו או המלצה כלשהי מכל מין וסוג. על כן הנך מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. ייתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, ולפיכך אין למישל מרסייה כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה.
  3. מישל מרסייה עושה מאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר. עם זאת, תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכיו"ב. מישל מרסייה אינה נושאת בכל אחריות או חבות לנזק שנגרם בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר ו/או אי דיוקים או טעויות שנפלו ביחס למידע.
  4. מישל מרסייה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. מישל מרסייה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.
  5. מישל מרסייה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מישל מרסייה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. מישל מרסייה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מישל מרסייה ו/או מי מטעמה לא ישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה ו/או בעיה טכנית בגינה לא הצלחת לבצע רכישה של מוצר ו/או שירות באתר.
  6. מישל מרסייה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  7. מישל מרסייה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. מישל מרסייה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתר מקושר אחר הינה על אחריותך הבלעדית.
  8. מישל מרסייה לא שולטת, לא מפקחת ולא תישא באחריות בכל דרך שהיא לתכנים באתר שבבעלותם של צדדים שלישיים הכלולים בשירותים, ובכלל זה למידת מהימנותם ודיוקם. פרסום התכנים במסגרת השירותים לא יתפרש כהצעה, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מישל מרסייה לתכנים אלה.
  9. מישל מרסייה משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר והנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של המשתמש. עם זאת, קיים תמיד סיכון של חדירה למערכותיה של מישל מרסייה, חשיפת מידע, חשיפת נתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של המשתמש, או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי מישל מרסייה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר, ולרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי של משתמש אחר, או לסייע בפעולות כאמור. מישל מרסייה ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.
  10. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. מישל מרסייה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לנזק כלשהו שעלול להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.
  11. המשתמש יהא אחראי לכל נזק ישיר, או עקיף, אשר ייגרם למישל מרסייה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת איזו מן הוראות תנאי שימוש אלה, לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה משימוש ביישומים ו/או בתכנים שבאתר בדרך שאינה מותרת על פי תנאים אלה או על פי כל דין. המשתמש ישפה את מישל מרסייה בגין כל חיוב או תשלום שמישל מרסייה תיאלץ לשלמו עקב נזקים כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.
 4. מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.

 1. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למישל מרסייה במועד הרישום לאתר (ככל שבוצע רישום) ו/או במהלך רכישת מוצר או שירות ו/או הנובעים מפעילותו באתר, ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, עשויים להיאגר במאגרי המידע של מישל מרסייה, לרבות לצורך פיתוח ושיפור השירותים. בכפוף לכל דין, ברישומו לאתר ו/או רכישת מוצר או שירות באתר ו/או בשימוש בו המשתמש מאשר למישל מרסייה לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות השייכות לקבוצת מישל מרסייה. 
 2. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה, המשתמש מסכים ומאשר למישל מרסייה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מישל מרסייה לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מישל מרסייה, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
  1. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מישל מרסייה, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מישל מרסייה, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק. 
  2. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מישל מרסייה, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
  3. לתשומת ליבך: למישל מרסייה אין אפשרות או יכולת לדעת האם הנך עושה שימוש באמצעי תקשורת (כתובת דואר אלקטרוני, פקס, מכשיר נייד וכיו"ב) המשותפים גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור, הנך מאשר ומתחייב בפני מישל מרסייה כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים באמצעי התקשורת, ככל שישנם, וכי הסכמתך מהווה הסכמה גם מצדם לקבלת חומר פרסומי ו/או שיווקי באמצעי תקשורת כאמור.
 3. יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. ככל שיתאפשר באתר רישום באמצעות שם משתמש וסיסמא, דע כי שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מישל מרסייה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
 4. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למישל מרסייה להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות כנדרש לצורך אספקת השירותים, שיפורם, הצעת מוצרים ושירותים קשורים או אחרים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר.
 5. העברת מידע ללא פרטים מזהים. מישל מרסייה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
 6. עיבוד ופילוח נתונים. מישל מרסייה תהא רשאית לעבד ולבצע (בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים) פילוחים וניתוחים שיווקיים וסטטיסטיים במידע שברשותה, לרבות לצורך פיתוח שירותים, מניעת גניבה והונאה, טיפול בתלונות, מטרות אבטחה, או על מנת לספק ללקוח /או לצדדים שלישיים כלשהם מידע על שירותי מישל מרסייה או להעניק ללקוח ו/או לצדדים שלישיים כלשהם הטבות שונות למטרות שיווקיות. 
 7. שימוש בעוגיות. מישל מרסייה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מישל מרסייה על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר, כי קבצים אלה לא יכללו כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו. 
 8. מילוי משובים והודעות מערכת. מישל מרסייה רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.
 1. קניין רוחני
  1. בעלות בתוכן באתר. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות התוכן המופיע בו, הצגה מילולית, עיצוב האתר, תרשימים, צילומים, תמונות, אייקונים (icons) , מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, ארגון וסידור המידע שבו, בסיסי הנתונים שבו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם רכושה הבלעדי של מישל מרסייה בלבד, או של צדדים שלישיים שמישל מרסייה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. נאסר עליך לעשות כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל ו/או במידע הכלול באתר באופן העלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכיו"ב, אלא בקבלת רשותה המפורשת של מישל מרסייה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף  נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. כמו כן, אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו  מישל מרסייה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה בכתב ומראש. בנוסף, חל איסור לבצע או להציע קישור לאתר למעט באמצעות אישור מישל מרסייה ולקישורים המורשים של האתר, ואין להציג אתר זה, או תכנים הכלולים בו, באופן משולב, כדוגמת שימוש בטכנולוגיה מסוג "מסגרת" (Framing) ללא הסכמה מראש ובכתב של מישל מרסייה.
  2. השם "מישל מרסייה" או "Michel Mercier" או סימני המסחר של מישל מרסייה ו/או מי מטעמה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, הסימנים המופיעים באתר, הלוגו, וכן כל סימן רשום אחר של מישל מרסייה ו/או מי מטעמה ו/או מן החברות בקבוצת מישל מרסייה, בין אם בצדם הסימון ובין אם לאו, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם  רכושה הבלעדי של מישל מרסייה, או מותגים בבעלותה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית למישל מרסייה בלבד. נאסר עליך לעשות בהם כל שימוש או פעולה בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מישל מרסייה מראש ובכתב.
 2. שונות
  1. רישומי המחשב של מישל מרסייה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  2. נוהל הודעה והסרה. אם הנך סבור, כי תכנים שפורסמו באתר הינם תכנים פוגעניים/ מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/ הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מיידי למישל מרסייה וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עמך. מישל מרסייה תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.
  3. הפעילות באתר זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז. 

נוסח התקנון המעודכן כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. 

אנו מאחלים לכם שימוש מהנה באתר!

דילוג לתוכן